Quick Contact

  Trương Triều

  CEO & Founder  090-2020-186  hoangtrieudng@gmail.com

  Green Laundry

  Từng trải qua 2 năm nhân viên sale ngành hàng điện máy. Sau đó 2 năm làm việc trong ngành hàng thiết bị tin học.Tiếp theo là nhân viên sale khu vực miền Trung của Sony Đà Nẵng.

  Trải qua nhiều năm làm ở lĩnh vực sale, tôi hiểu rõ để sản phẩm dịch vụ đứng vững và phát triển phải luôn giữ được chữ tín trong kinh doanh. Đối với Green Laundry, mỗi ngày trải qua tôi và cộng sự của mình vẫn nghiêm túc rút kinh nghiệm, hoàn thiện và thay đổi. Để dịch vụ ngày càng tối ưu, chất lượng cao hơn cho khách hàng. Tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận ý kiến, góp ý của quý khách hàng bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Quý khách có thể liên hệ với thông tin cá nhân của tôi ở trên. Xin cảm ơn.

  Quá trình làm việc

  2005/ 2007-Tp. Hồ Chí Minh

  Sale ngành hàng điện máy – Trung tâm điện lạnh Tân Bình 414

  2008/ 2009 - Tp. Đà Nẵng

  Sale ngành hàng tin học – Phương Tùng Computer

  2010/2012 - Tp. Đà Nẵng

  Sale khu vực miền Trung – Sony Đà Nẵng

  Sáng lập Green Laundry

  • 2012/ 2015 Nghiên cứu và tham gia các dự án Marketing Online
  • 08/ 2015 Thành lập Green Laundry tại Tp. Đà Nẵng.
  • 02/2016 Mở chi nhánh số 2 tại 173 Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng.
  • 2017/ 2020 Mở 3 chi nhánh tại Đà Nẵng.
  • 2021 Bắt đầu chuyển đổi số doanh nghiệp.